Oferta

OFERTA

• Kompleksowe wykonanie instalacji

klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
• Doradztwo techniczne
• Projektowanie
• Dostawa urządzeń
• Nadzory inwestorskie w zakresie wyposażania budynków w instalacje sanitarne
• Szkolenie z zakresu obsługi urządzeń
• Konserwację urządzeń w okresie gwarancyjnym

• Wykonanie montażu oraz uruchomienie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, chłodniczych i grzewczych
• Serwis urządzeń w okresie pogwarancyjnym
• Ekspertyzy z zakresu klimatyzacji, wentylacji oraz osuszania