JOTUL Poland Sp. z o.o.

JOTUL Poland Sp. z o.o. – Prologis Park Wrocław IV, DC4B

Hala produkcyjna z aneksem socjalno-biurowym, Kąty Wrocławskie

Powierzchnia hali: 20 000 m2
Powierzchnia biurowa: 1 000 m2
Realizacja: 06.2019-10.2019r.
Wyzwanie: filtrowentylacja o przekroju instalacji Ø1000 mm

ZAKRES ROBÓT:

Projekt instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, grzewczych, c.o., wentylacji mechanicznej z funkcją grzania, filtrowentylacji, sprężonego powietrza oraz wewnętrznej instalacji gazowej i klimatyzacji.

Wykonawstwo instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, kanalizacyjnych technologicznych, grzewczych, c.o., wentylacji mechanicznej z funkcją grzania, filtrowentylacji, sprężonego powietrza oraz wewnętrznej instalacji gazowej i klimatyzacji dla hali produkcyjnej i aneksu socjalno-biurowego oraz pomieszczeń technicznych, w tym stanowisko ładowania wózków, rozdzielnia elektryczna oraz trafostacja.

You may also like