Kierownik/Inżynier Robót Mechanicznych (HVAC) i Sanitarnych


Miejsce pracy: głównie Wrocław i okolice, ew. obszar Polski

 

Do obowiązków pracownika będzie należało:

 • Kompleksowe prowadzenie inwestycji od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia,
 • Nadzór nad realizacją robót,
 • Organizacja pracy budowy,
 • Prowadzenie gospodarki materiałowej na budowie (sporządzanie zestawień materiałowych),
 • Współpraca z Inwestorem i innymi podmiotami zewnętrznymi od etapu wyceny do zakończenia inwestycji,
 • Opracowywanie harmonogramów robót,
 • Kontrola jakości i terminowości wykonywanych prac,
 • Weryfikacja dokumentacji technicznej, raportowanie przebiegu robót do siedziby firmy,
 • Koordynowanie podwykonawców oraz sił własnych,
 • Rozliczenia podwykonawcze i budżetowe oraz kontroling zamówień i dostaw materiałów,
 • Koor­dynowanie real­iza­cją wszel­kich zadań BHP i dzi­ałań, które mają za zadanie zapewnić przestrze­ganie zasad bez­pieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia na tere­nie budowy w trak­cie jej trwa­nia,
 • Sporządzanie protokołów z odbiorów częściowych, końcowych,
 • Ścisła współpraca z pozostałymi działami w firmie,
 • Przygotowywanie kalkulacji prac zamiennych i dodatkowych oraz drobnych wycen,
 • Udział w rozruchach instalacji oraz odbiorach technicznych.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika/inżyniera robót minimum 2 lata,
 • Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (dot. stanowiska kierownika),
 • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dot. stanowiska kierownika),
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Dyspozycyjność,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności,
 • Stałą umowę o pracę lub współpracę B2B,
 • Imprezy i spotkania integracyjne,
 • Szkolenia oraz możliwość uzyskania certyfikatów i uprawnień.

PROSIMY O WYSYŁANIE CV NA ADRES: info@venta-technology.pl
LUB KONTAKT TELEFONICZNY: 71/ 715-15-92

You may also like