KNORR BREMSE – RZESZÓW

KNORR-BREMSE – Hala przemysłowo-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym, obiektami towarzyszącymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Rzeszowie

Powierzchnia hali: 21 800 m2
Realizacja: 05.2022-12.2022r.
Wyzwanie: filtracja mechaniczna dla procesu czyszczenia suchym lodem

ZAKRES ROBÓT:

Projekt instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami technologicznymi, grzewczej, wewnętrznej instalacji gazowej, wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej na cele produkcyjne i bytowe, klimatyzacji w systemie trójrurowym, sprężonego powietrza oraz podciśnieniowego odwodnienia dachu. Projektowane instalacje w standardzie BREEAM.
Wykonawstwo instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z przyłączami technologicznymi, wewnętrznej instalacji gazowej niskiego ciśnienia, sprężonego powietrza w formie ringu wraz z kompleksowym wyposażeniem kompresorowni, w tym zautomatyzowana wentylacja mechaniczna i wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcją grzania realizowanej przez siedem central wentylacyjnych dachowych o wydajności V= 315 000 m3/h, wyposażonych w wymiennik obrotowy oraz nagrzewnicę gazową oraz cztery centrale wentylacyjne dachowe nawiewne kompensujące technologię o wydajności V= 140 000 m3/h, rozprowadzenie powietrza w obrębie hali za pomocą siatki kanałów tekstylnych. Instalacja podciśnieniowego odwodnienia dachu, ciepła technologicznego z nagrzewnicami wodnymi wraz z kotłownią o mocy 340 kW. Kompleksowe instalacje sanitarne i HVAC dla pomieszczeń technicznych o różnym przeznaczeniu, w tym układ filtracji mechanicznej dla procesu czyszczenia suchym lodem.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna dla potrzeb części socjalno-biurowej realizowana przy zastosowaniu central dachowych i podwieszanych oraz wentylatorów wyciągowych. W części biurowej klimatyzacja oraz ogrzewanie realizowane przy zastosowaniu systemów VRF trójrurowych składających się z pomp ciepła oraz kasetonowych jednostek wewnętrznych.
Wbudowane urządzenia przystosowane do sterowania przez system BMS.

You may also like